Rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.


    1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: EX GROUP SP. Z O.O. ul Grudziądzka 132/115, 87-100 Toruń, KRS: 0000888420, NIP: 9562367207, REGON: 388442970. W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: biuro@exhouse.pl lub  listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


    2. Przetwarzane dane

    1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

    2. Imię

    3. Nazwisko

    4. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności

    5. Nazwa firmy

    6. Adres poczty elektronicznej

    7. Nr telefonu kontaktowego

    8. NIP


    3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy

lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych, jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.


    4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.


    5. Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba,

że przepisy prawa stanowią inaczej.


    6. Odbiorcy danych osobowych

        1. Podmioty obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

        2. Podmioty  świadczącym pomoc prawną;

        3. podmioty prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia    korespondencji).

        4. Eksperci kredytowi w sprzedaży produktów hipotecznych banków (np. oferowanie klientom  finansowania zakupu nieruchomości).


    7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych

    2. żądania sprostowania swoich danych osobowych

    3. żądania usunięcia swoich danych osobowych

    4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

    5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

    6. żądania przenoszenia danych osobowych

    7. wniesienia skargi do organu nadzorczego

    8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych


    8. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.


    9. Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00


    10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nasza skrzynka mailowa oraz zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach: nazwa.pl 


    11. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji

na stronie www.exhouse.pl